4 HOME         4 OFERTA         4 ZAKRES AKREDYTACJI         4 HISTORIA          4 KONTAKT                                  OFERTA LINCOLN ELECTRIC
     

 

  k

b

 

Laboratorium Badań Materiałowych funkcjonuje od roku 1978, początkowo w strukturze ZPC "URSUS", a od roku 2000 jako niezależny podmiot gospodarczy.

Laboratorium Badań Materiałowych PUH "TEST" jest laboratorium badawczym posiadającym uznanie Urzędu Dozoru Technicznego nr LB 008/08 potwierdzające kompetencje techniczne okreśone według PN-EN ISO/IEC 17025:2001

Laboratorium jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "POLLAB".

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie badań:

4 wyrobów hutniczych i tworzyw sztucznych

4 połączeń i konstrukcji spawanych,

4 urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego (elementów urządzeń ciśnieniowych, elementów dźwignic i przenośników) z uwzględnieniem wymagań Dyrektywy Ciśnieniowej nr 97/23/WE

4 próbek egzaminacyjnych spawaczy i kwalifikacyjnych na zatwierdzenie technologii spawania według norm europejskich.

4 identyfikacji materiałów,

4 oceny jakości powłok ochronnych i galwanicznych,

4 oceny efektów obróbki cieplnej i ciepłochemicznej,

4 badań mechanicznych wyrobów stalowych i tworzyw sztucznych, w tym pomiarów twardości twardościomierzem przenośnym,

4 oznaczenia zawartości wody w olejach,

4 oceny jakości gum dla przemysłu motoryzacyjnego.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpracujemy z:

     

Liczniki dla Allegro

STRONĘ ZALECAMY PRZEGLĄDAĆ W ROZDZIELCZOŚCI 1024x768

 

PUH TEST ul. Myśliborska 21/6, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 0604-849-280

COPYRIGHT 2004 mac